Realitky Nitra

Nitriansky kraj - okres Nitra - NitraRealitky v obci Nitra:
BIG Reality Nitra
Piaristická 25, Nitra
Email: officedekypozoqahovis x hy@hyd rumarivisepirabigreality.sk
Web: http://www.bigreality.sk
Tel: 0911949996
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 4 stars
Počet hodnotení: 6

Nitra Reality.eu
Mariánska 2, Nitra
Email: nitrarealityl sonibetireqif @nikokonojuzewezanitrareality.eu
Web: http://www.nitrareality.eu
Tel: 0908661941, 0911661941
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 2 stars

RE/MAX Invest
Podzámska 18, Nitra
Email: investwytoxobyku@lynumeboheremax-slovakia.sk
Web: http://www.remax-slovakia.sk/i
Tel: 0377721426
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 2 stars
Počet hodnotení: 2

SenisaReal
Farská 52, Nitra
Email: senisarealbibig m ka@lyrubexagacifenosenisareal.sk
Web: http://www.senisareal.sk
Tel: 0905216080, 0905642494
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 2 stars
Počet hodnotení: 1

BeMi realitná kancelária
Hodálova 3, Nitra
Email: bemirarisusiheqihiv @xud zyzedyhufyrealitybemi.sk
Web: http://www.realitybemi.sk
Tel: 0376533131
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 2 stars
Počet hodnotení: 7

Texico reality, s.r.o.
Farská 44, Nitra
Email: realitymeqaboqabokiti@ryrofotorefymowez texico.sk
Web: http://www.texico.sk
Tel: 0376522502
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 2 stars

Reality RMC s.r.o.
Mlynská 4, Nitra
Email: infocahon @mipehereality-rmc.sk
Web: http://www.reality-rmc.sk
Tel: 0910215061, 0915733286
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 1 stars
Počet hodnotení: 4

ELDO REAL s.r.o.
Piaristická 2, Nitra
Email: vladimir.hutnikridigyzu@fykituxawieldoreal.sk
Web: http://www.eldoreal.sk
Tel: 0918249584
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 1 stars

Barten
Kmeťkova 24, Nitra
Email: bartenjasiqynuhakitucyzoj @sujewal v post.sk
Tel: 0903302613
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 1 stars

REALITY AGENCY
Akademická 1/A, Nitra
Email: infodij fymemudif mi@kyd v dysuhep hyp zureality-agency.sk
Web: http://www.reality-agency.eu
Tel: 0905500424, 0911500424
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 1 stars
Počet hodnotení: 2

Ing. Homolová Renáta, PhD.
Vikárska 1, Nitra
Email: renata.homolovapotujotelufi@netywos toromosatronet.sk
Tel: 0905331956, 0910698188
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 1 stars

RE/MAX Strategy
Mostná 60, Nitra
Email: strategyb webupad @vinepunososog vibikyremax-slovakia.sk
Web: http://www.remax-slovakia.sk/s
Tel: 0376504925
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 1 stars

Koreza Reality, s.r.o.
Mostná 42, Nitra
Email: korezafynakyfiryxedefi@ryzumegitudunigmail.com
Web: http://www.koreza.eu
Tel: 0907428137, 0911266404
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 1 stars

AUREAL
Štefánikova 4, Nitra
Email: aurealsumalycenepu@cyxerub ceboaureal.sk
Web: http://www.aureal.sk
Tel: 0918384711
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 1 stars

RK Montyreal
Moyzesova 13, Nitra
Email: infos fedit k fy@ladyw montyreal.sk
Web: http://www.montyreal.sk
Tel: 0905927136, 0376517127
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 1 stars
Počet hodnotení: 1

TIPREALITY
Štúrova 22, Nitra
Email: infoj meb he@jukab ciq vutipreality.sk
Web: http://www.tipreality.sk
Tel: 0948002219, 0905161140
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 1 stars

1. NL spol.s r.o
Fraňa Mojtu 1, Nitra
Email: infomifebyhacy@newehekytyqur taho1nlreality.sk
Web: http://www.1nlreality.sk
Tel: 0905369574, 0911369574
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 1 stars

Reality Pribina
Chrenovská 14, Nitra
Email: realitypribinadesykafimylaxe@fotyxatupyciqikajycentrum.sk
Web: http://www.realitypribina.sk
Tel: 0376536706
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 1 stars

Bývanie Nitra, s.r.o.
Fraňa Mojtu 14, Nitra
Email: realityabl bocy@sanop gemegmail.com
Web: http://www.realityab.sk
Tel: 0911515594
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 1 stars
Počet hodnotení: 2

Mgr. Richard Krčmárik REALITY
Sládkovičova 11, Nitra
Email: richardkrcmarikjobeze@hawavopobox.sk
Web: http://www.realityrk.sk
Tel: 0905682869, 0376520666
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 1 stars

Čižmár Juraj Ing., REALITY ČIŽMÁR
Plynárenská 14, Nitra
Email: realitycizmardapoxosylikobuxevyca@wahoh weq lomail.t-com.sk
Web: http://www.cizmar.sk
Tel: 0905136462, 0911136462, 0376551100
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 1 stars
Počet hodnotení: 1

ALEX - Realitná kancelária
Krátka 2, Nitra
Email: rkalexwumumaky@zozobocentrum.sk
Web: http://www.rk-alex.sk
Tel: 0905652188, 0376526005
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 1 stars

Real Estate Market s.r.o.
Inovecká 25, Nitra
Email: hycko.tomaswibulu@boxyjuzujiatlas.sk
Web: http://www.realemarket.sk
Tel: 0911946284
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 1 stars

Doprastav Development, a.s.
Štúrova 12, Nitra
Email: predajmapapiv r r hu@juzepupyniharmonianitra.sk
Tel: 0918110845, 0918580894
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 1 stars

B-EKO-M, s. r. o.
Štefánikova trieda 25, Nitra
Email: bekomcuqeqej kajesoxeca@betirolebekom.sk
Web: http://www.bekom.sk
Tel: 0905777209, 0903435914
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 1 stars

RE/MAX Realtyhouse
Slamkova 13, Nitra
Email: maria.tomkovnagybidexy@p gabegekuv remax-slovakia.sk
Web: http://www.remax-slovakia.sk
Tel: 0911996471, 0376561116
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars

Ing. Štefan Chochláč - Energia
Štúrova 30, Nitra
Email: infol fyguqyhiwofe@totarujobakumerealitychochlac.sk
Web: http://www.realitychochlac.sk
Tel: 0903434587
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars

KLIKReal
Mostná 15, Nitra
Email: puchovskywahuqy@zijixyrageklikreal.sk
Web: http://www.klikreal.sk
Tel: 0903410959
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars

STAVOMEX, s.r.o.
Farská 3, Nitra
Email: stavomextic s juc @lapudestavomex.sk
Tel: 0905171725
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars

NOVOSEDLÍK Real s.r.o.
Chotárna 41, Nitra
Email: mesarosovalabegewe@qifecenovosedliksro.sk
Tel: 0377415684, 0908703567
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars

miroslav maron
Bajkalska 4, Nitra
Email: ramimawywasytoguv hecira@kozetamyvoz ruhyvapost.sk
Tel: 0904007077, 0918829736
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars

MIA REALITY
Štefánikova 15, Nitra
Email: miarealityciv kov rogu@wibid xeqazyzad vomiareality.sk
Web: http://www.miareality.sk
Tel: 0905291625, 0911210290
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars

RH-invest, s.r.o.
Ďurkova 23, Nitra
Email: rhinvestbucapukun mab @zozasohax vikerhinvest.sk
Web: http://www.rhinvest.sk
Tel: 0905699822, 0376554824
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars

FKreal s.r.o.
Kalvária 3, Nitra
Email: infofusanisys @myqekyzizucyfedutatyfkreal.sk
Tel: 0905705456
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars

ENVI - GEOS s.r.o.
M.S.Trnavského 13, Nitra
Email: envi-geosnetulezawany@lyzokutubynof sizistonline.sk
Tel: 0376512818, 0914175747
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars

ECODOM REAL ESTATE
Dlhá 91, Nitra
Email: infogamobo@xatuniq goecodom.sk
Web: http://www.ecodom.sk
Tel: 0908595000, 0911595000
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars
Počet hodnotení: 1

Real Progres, s.r.o.
Farská 35, Nitra
Email: infob nonaguku@gexanyrealprogres.sk
Web: http://www.realprogres.sk
Tel: 0907787257
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars

Reality Brtka
, Nitra
Email: maria.brtkovalerazoso@kumuvemicyp n xyn realitybrtka.sk
Web: http://www.realitybrtka.sk
Tel: 0917840939
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars

SenisaReal
Farská 52, Nitra
Email: senisareallofez w j la@bajehovejuzamulofesenisareal.sk
Web: http://www.senisareal.sk/index
Tel: 0905216080
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars

MAXFIN REAL
Štefániková 7, Nitra
Email: realityfecugy@ledecoc kokopizymaxfin.sk
Web: http://www.maxfin.sk
Tel: 0905 851 933
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars

RE/MAX Plus
Štúrova 22, Nitra
Email: plusdad sizilapifydanelu@h vicicewedah xibaremax-slovakia.sk
Web: http://www.remax-plus.sk
Tel: 0948 900 393
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars
Počet hodnotení: 1

Negotiant
Sládkovičová 1, Nitra
Email: info_nrfajytabo@kyvoqacasixijenegotiant.sk
Web: http://www.negotreal.sk
Tel: 037 7721 017 / 0948 044 991
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars

AMAXADES s.r.o. - profesionálna realitná kancelária
Farská ul. 35, Nitra
Email: realitykynudywisevo@metym tasiwicyh huz amaxades.sk
Web: http://www.amaxades.sk
Tel: 0911 - 201 211, 0948 - 484 808
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars
Počet hodnotení: 1

Directreal Marko
Sládkovičova 3 (pri hl.pošte), Nitra
Email: markopunotefuhi@dux zitedirectreal.sk
Web: http://www.directreal.sk/marko
Tel: 037/6505085
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars
Počet hodnotení: 1

MMJ
Nábr. Mládeže 77, Nitra
Email: mariana.galisovaposewakyfi@jyw vajozicilikygmail.com
Web: http://mmj.living.sk/
Tel: 0905654299
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars

DAMI Real, s.r.o.
Sládkovičova, 7, Nitra
Email: infowefomymokafuqaviga@l boxahydamireal.sk
Web: http://www.damireal.sk
Tel: 0908351135, 0904815915
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars
Počet hodnotení: 1

www.realitkanitra.sk
Štefánikova 3, Nitra
Email: simona.hroncekdegybaziniqaca@boxugigmail.com
Web: http://www.realitkanitra.sk
Tel: 0918503096
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars

REALITYAB.SK
Fraňa Mojtu 14, Nitra
Email: realityabpijus j bokaqo@qunobugmail.com
Web: http://www.realityab.sk
Tel: 0904515594
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars

ART REAL
Štefánikova tr. 79, Nitra
Email: artrealv fuhygokiv z mo@z g majyboqufowazuartreal.sk
Web: http://www.artreal.sk
Tel: 0902103509
Ukáza na mape
Obchodný register
Počet ponúk: 0 stars


Obce s realitkami v tomto okrese:
Realitky Nitra (38)
Realitky Vráble (2)

Okresy v tomto kraji:
Realitky v okrese Komárno (7)
Realitky v okrese Levice (10)
Realitky v okrese Nitra (40)
Realitky v okrese Nové Zámky (15)
Realitky v okrese Šaľa (6)
Realitky v okrese Topoľčany (6)
Realitky v okrese Zlaté Moravce (1)
Najbližšie okresy:
Realitky v okrese Komárno (7)
Realitky v okrese Dunajská Streda (10)
Realitky v okrese Bratislava I (57)
Realitky v okrese Bratislava V (40)
Realitky v okrese Bratislava II (113)
Realitky v okrese Bratislava IV (31)
Realitky v okrese Bratislava III (48)
Realitky v okrese Nové Zámky (15)
Realitky v ostatných krajoch:
Realitky Bratislavský kraj (324)
Realitky Trnavský kraj (68)
Realitky Trenčiansky kraj (50)
Realitky Nitriansky kraj (85)
Realitky Žilinský kraj (59)
Realitky Banskobystrický kraj (66)
Realitky Prešovský kraj (47)
Realitky Košický kraj (112)

Najnovšie hodnotenia:

EUROREAL Plus s.r.o. Košice
Jarka (85.159.105.*) napísal 30.05.2018:
Je dobré, že sa ukazuje aj číslo (neviem, či je to server, alebo čo, nevyznám sa v tom), z ktorého ide príslušná správa, ale dobre vidno, že píšu tí istí ľudia pod rôznymi anonymnými "menami". Žeby snaha o pošpinenie mena konkurencie?
HROMADA REALITY s.r.o. Košice - Krásna
Anonym (178.40.97.*) napísal 14.04.2018:
super.
RoWe Services, spol. s r.o. Bratislava - Petržalka
Petra (95.102.240.*) napísal 12.02.2018:
otravná parazitujuca realitka na slovenských servroch zneuživajuca súkromne telefónne čisla na rozosielanie agresívnej reklamy
NEKUPUJBYT Realitná kancelária - Trebišov Trebišov
Posteh (85.237.234.*) napísal 16.01.2018:
Všetky kladné hodnotenia sú z jednej IP adresy, ako by to všetko písala jedna osoba.
Prvá Rimavsko - Sobotská RK, s r.o. Rimavská Sobota
heďo (78.45.159.*) napísal 19.10.2017:
pán brath je neprofesionálny, až by som nazval na úrovni nevzdelaného, neslušného veksláka.
BeMi realitná kancelária Nitra
Fiantokova (62.197.212.*) napísal 4.05.2017:
Zdravim chcela by som sa podelit o skusenosti s relity bemi pri kupe bytu.Vrelo odporucam maju nielen perfektny pristup ku klientom,ale hlavne su ochotny a vytrvali vo vsetkom poradia,pomozu a maju ochotynch realitakov.Ak do buducna budem riesit nove byvanie tak jednoznacne s reality bemi.A chcem podakovat nasmu realitakovy panovi Kovacovi za velku trpezlivost.S pozdravom a radostou z noveho byvania H.Fiantokova Dakujem
Ing. Hana Mindáková - M-REAL Stupava
Anonym (188.121.190.*) napísal 22.04.2017:
Veľmi zlé!!!
Prom Real Pezinok
Milan (84.245.120.*) napísal 31.03.2017:
Veľmi profesionálny prístup
VELVET REAL s.r.o. Bratislava - Ružinov
VyskočilJaro (84.245.120.*) napísal 8.02.2017:
S touto spoločnosťou je to OK. Postarali sa o čo bolo treba, nemal som s nimi problém.
ROCA realitná kancelária Košice - Západ
Miro Soltes (151.236.225.*) napísal 26.01.2017:
Spolahlivo, presne, dochvilne