Pravidlá ochrany osobných údajov, interakcie s počítačom návštevníka


Ako získavame údaje o užívateľoch

Získavanie údajov závisí od navštívenej stránky a od vykonaných akcií. Užívateľ zadáva údaje do formulárov a tým súhlasí s ich prenosom na server. Niektoré informácie sú ukladané štandardne vo forme log súborov. Niektoré stránky môžu ukladať a čítať cookies.

čo robíme so získanými informáciami

Informácie z kontaktného formulára slúžia na komunikáciu s nami, niesú nikde zverejnené, môžu tiež slúžiť na personalizáciu komunikácie. Informácie z iných formulárov môžu byť zverejnené (hodnotenia, názory, ...). V prípade zmeny majiteľa tohoto webového sídla budú údaje prevedené na nového majiteľa.

Sumárne informácie neumožòujúce identifikáciu užívateľov môžu byť použité na rôzne účely, najmä na zistenie záujmu o rôzne sekcie tohto webového sídla.

Partneri, linky, reklamy

Naši partneri, webové sídla a reklamní partneri majú vlastné pravidlá pre ochranu osobných údajov, za ktoré nenesieme zodpovednosť. časť obsahu naších stránok môže byť v skutočnosti tvorená a zobrazovaná zo serverov tretej strany.

Cookies

Niektoré stránky môžu pre svoju funčnosť používať (zapisovať a čítať) cookies. Tretie strany, zobrazujúce obsah na naších stránkach môžu používať (zapisovať a čítať) vlastné cookies. Použitie cookies môže užívateľ zakázať vo svojom prehliadači, môže to však obmedziť správnu funkciu niektorých stránok.

Ak užívateľ dobrovoľne zverejní informácie na naších stránkach, tieto budú verejne prístupné a je teda možné, že tretia strana tieto informácie použije. Toto použitie je mimo nášho dosahu.

Zmeny v Pravidlách

Tieto pravidlá môžu byť kedykoľvek zmenené. Používaním stránok na tejto doméne prejavujete súhlas s aktuálnymi Pravidlami.

Zodpovednosť za obsah

Zverejnené informácie sú poskytované bez záruky presnosti. Nezodpovedáme za chyby alebo dostupnosť informácií ani za obsah príspevkov. Každý užívatel je zodpovedný za každý príspevok, ktorý odošle. Na naších stránkach vedome nie je umiestnený žiadny škodlivý kód alebo výrusy, nenesieme ale zodpovednosť za prípadné škody spôsobené v súvislosti s použitím našich stránok.

Informácie na naších stránkach majú len informatívnu hodnotu, môžu byť kedykoľvek zmenené a nemali by byť považované za spoľahlivé.

Linky, značky, známky

Webové sídla, na ktoré odkazujeme linkami nemusia mať s nami akýkoľvek vzťah a nenesieme zodpovednosť za ich obsah. Odkaz na tretiu stranu neznamená, že s òou súhlasíme alebo že ju podporujeme.

Niektoré mená, obrázky, logá, ikony, vzory, slová, názvy alebo frázy môžu byť obchodnými menami alebo ochrannými známkami našimi alebo tretích strán. Zobrazenie obchodných známok na naších stránkach neznamená, že bola udelená akákoľvek licencia.

Dôvernosť informácií

Súhlasíte, že budete vaše heslá alebo iné prístupové kódy považovať za dôverné, takisto ako údaje prístupné len po zadaní tohoto hesla alebo kódu. Tieto údaje nesmú byť kopírované alebo inak odovzdávané ïalším osobám.

Ďalšie pravidlá

Tieto Pravidlá platia pre každú návštevu www.realitkynamape.com, každá návšteva je samostatnou transakciou a riadi sa v tom momente platnými pravidlami.